Ostatní služby

přízemí

558 900 146

  zavřeno
 
Den otevírací doba

 

Prodejna zdravotnických potřeb nabízí širokou škálu zdravotnických pomůcek, tonometry, glukometry, teploměry, inkontinentní pomůcky, epitézy po ablaci prsu, desinfekční prostředky, obvazový materiál, pomůcky pro imobilní pacienty, ortézy, zdravotní obuv a další…