Mamografie

15. 12 2023

Jedním z nejlépe hodnocených akreditovaných center Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice se stalo pracoviště Poliklinika-Místek.

Na pomyslné špičce se držíme již po několik let. Společnost Stavovská s.r.o., která akreditované pracoviště provozuje, si hodnocení považuje. Dosáhnout tak dobrého výsledku mezi 68 pracovišti v rámci celé ČR se podařilo jen díky náročné práci týmu mammodiagnostiků a radiologických asistentů polikliniky v Místku.
Přísná a nezávislá komise odborníků pro mammární diagnostiku posoudila indikátory kvality, například počet vyšetřených žen v centru, kdy naše pracoviště v roce 2015 vyšetřilo mamografi cky 9 987 žen, sonograficky 4 356 žen. Patříme k nejnavštěvovanějším screeningovým pracovištím.

Dalším indikátorem je počet vyšetřených žen s diagnózou zhoubného nádoru. K indikátorům kvality patří validita screeningových testů, dále předoperační diagnostika, hodnotí se poměr počtu nezhoubných a zhoubných otevřených biopsií (odběrů vzorků tkáně), důležité je rovněž hodnocení prognostických faktorů nádorů nově nalezených ve screeningu.

Jsme pracoviště, které disponuje týmem zkušených pracovníků, ale také jsme pracovištěm se špičkovým vybavením, abychom lékařům poskytli jedinečnou jistotu, tak důležitou pro diagnostiku. Vlastníme prvotřídní digitální mamograf, umožňující potřebnou kvalitu snímků, a také 2 špičkové japonské sonografy.

Součástí pracoviště je elektronické uložiště dat, které umožňuje rychlé vyhledávání minulých snímků pro srovnání s novým nálezem. Tento způsob práceu možňuje větší rychlost a efektivitu práce vedle již zmiňované spolehlivosti a přesnosti informací. Všechny nálezy procházejí tzv. druhým čtením, to znamená, že jsou snímky hodnoceny nezávisle druhým lékařem.

Lékaři všech center se pravidelně setkávají na konferencích, kde se vyhodnocuje kvalita screeningu a kde se vzdělávají a předávají si zkušenosti a konzultují sporné nálezy. Tyto akce jsou ve srovnání s ostatními zeměmi originální a svědčí o nasazení a opravdovosti, s jakou se screeningovému programu věnují. Na tomto místě bychom rádi MUDr. Marii Bučkové, vedoucí lékařce pracoviště, MUDr. Kateřině Urbančíkové, MUDr. Haně Telaříkové, MUDr. Haně Vaňkové, MUDr. Romaně Gajduškové a dalším kolegyním poděkovali za dobré výsledky pracoviště.

Pojišťovny hradí ženám od 45 let bezplatně co 2 roky mamografický snímek. Mladší ženy, které chtějí mít jistotu, se mohou objednat na sonografické vyšetření za úhradu.

Stále se snažíme o větší informovanost žen, zveme ty, které se již více než 2 roky nedostavily ke kontrole, pokud nám nechají kontakt. Ženy se mohou objednat i v odpoledních hodinách a pravidelně nabízíme ženám, které se nemohou během pracovního týdne uvolnit, i sobotní termíny. Spolupracujeme s AVONEM, pořádající akce pro ženy se záměrem informovat.

Pravidelně na Dnech zdraví a sociálních služeb města naše zaměstnankyně rozdávají informační letáky, promítají film o samovyšetřování prsů a podávají informace. Přesto v České republice onemocní každá desátá žena.

Vzhledem k rostoucímu výskytu nádorového onemocnění prsů se stále řeší rizika vzniku nádoru u konkrétní ženy. Tady hraje roli genetika, kdy testování a určení nosiček mutacegenu způsobující vyšší výskyt nádorů prsu. Pro lepší diagnostiku je dobré vědět, že senádor v rodině vyskytl a jak staré byly ženy, u kterých se nádor vyskytl, zejména u žen mladších 50 let. Tomu říkáme sekundární prevence. Každá žena, v jejíž rodině se objevily příbuzné se zhoubným nádorem prsu, by se měly k vyšetření, alespoň sonografickému, dostavit. Tady jde o tzv. sekundární prevenci. Každý hmatný nález v prsu musí vyšetřit radiolog, odborník na vyšetřování žlázy prsu.

Apeluji na všechny ženy, které věkově spadají do péče mamografického screeningu radou: „Včas přijít, znamená mít lepší šanci se vyléčit.“

Kolektiv radiologického oddělení Polikliniky-Místek

Kolektiv radiologického oddělení Polikliniky-Místek.

PhDr. Bc. Kateřina Valentová, MSc.
ředitelka Polikliniky v Místku